1421. 9. april. København


Kong Erik 7. af Pommern kundgør, at paven har udpeget ærkebiskoppen i Riga til dommer i retssagen mellem ærkebiskop Jens (Gerekesen (Lodehat)) og domkapitlet i Uppsala. Afgørelse i sagen vil blive truffet i Uppsala den 16. juni, og kongen giver hermed ærkebiskop Jens frit lejde til at rejse til og fra Uppsala.

Tekst efter Aa.

Tekst

Wi Erik meth guths nathe Danmarks Swerighes Norghes Wendes oc Gotes konung oc hertugh j Pomeren / helsæ allæ the som thettæ wort breff hender til atkommæ kerlighe meth gudh oc wor nathe oc gøre witerlicht at wor helghe father pauen hauer oss tilscreuit at han hauer tilskikket oc tilset hetherlik father erchebiscopen aff Righe til en domæræ swo at han kommæ skall til Vpsale vt athøræ oc at atskiliæ sagher oc delemaal mellom erchebiscop Jens aff Vpsale oc capitel j Vpsale oc alle andræ som vppa hanum haue at kære ♦

Tha effther thy som wi forstandet haue at fornefnde hetherligh father erchebiscopen aff Rige vm the saghe oc delemaal at ænde ware wil j Vpsale annen daghen æffther sancti Viti oc Modesti dagh tha feleghe wi forde erchebiscop Jens aff Vpsale at han vppa forde dagh til Vpsale kome oc sik ther forsware ok j hans behald j geen for allæ the som for ware skyld velæ gøræ oc lade oc for alt arght wden thet som rættin gyffwer oc forbiwdhe wore foghedhe oc embitzmen oc allæ andre hwo the helzst ære hanum j nogræ made her amot at hindræ æller vmaghe vidher wor konunglik heffnd oc wredhæ ♦

Scriptum Haffnis anno domini mocdoxxoprimo quarta feria proxima post dominicam misericordia domini etcetera nostro sub secreto tergo presencium impresso ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.