1421. 21. maj. Viborg slot


Ridder Krister Nilsson ((Vasa) høvedsmand på Viborg slot) skriver til rådet i Reval.

Krister Nilsson meddeler, at der er opstået strid imellem rådet i Reval, kong Erik 7. af Pommern og russerne vedrørende det gods, som fragtes fra Reval over kong Eriks områder til floden Neva uden kong Erik eller hans høvedsmænds tilladelse, hvilket er til stor skade for kong Erik og hans riger. Endvidere meddeler Krister Nilsson, at det kan bevises, at både Reval og russerne på den måde har påført kong Erik og hans undersåtter stor skade og fortræd.

Derfor beder Krister Nilsson på kong Eriks vegne rådet i Reval om at advare hansekøbmændene mod at sejle igennem kongens områder til Rusland.

Såfremt hansekøbmændene vælger at trodse denne henstilling fra kong Erik, hvorved de vil komme til at optræde formasteligt og hovmodigt over for kongen, således som de tidligere har gjort, kan man fra kongens side ikke garantere for hansekøbmændenes sikkerhed i kongens områder.

Endelig meddeler Krister Nilsson, at hans tjener Hans v. Lynen mundtligt vil fortælle rådet i Reval mere om disse sager.

Tekst

Vruntlyke grote vorgescreven.

Wetet, leven vrundes, also juu wol witlyk is umme den groten unwillen, ung{ue}nst, pladet[1] und schaden, de tysschen juu und desseme lande und ok den Ryssen upgestan is van den gude, dat uutt juwer stat bracht wert dor mines gnedigen heren water, hawen und strant in de Ny synder mines gnedigen heren bot edder siner ammetlyde fulbort, dat mime gnedigen heren und sinen riken mit nichtthe tho gude komen kan, men tho groten homode unde wrewel, also wol bewislik is, dat mynes heren gnaden und synen undersaten vele pladet[2] und vordretes van juu und ok van den Ryssen geschen is umme desselwen gudes willen.

Hirumme bidde ik juu vruntlyken, dat ghy den kopman darane vorwaren, dat see dar nicht en segelen; wenthe schyt en jenich schade, des wil ik van mynes heren gnade wegen und van sinen riken unvorweten an sien; wellen se dar ok mit wrewel und mit homode segelen, also se er gedan hebben, see stan er ewntyre etc.

Vordermer kan juu desse brefwiser Hans van Lynen , myn dener, myntliken yterliker berichten van dessen vorgescreven saken, wenne ik juu thoscriwe.

Hirvan begere ik ein leflik und vruntlik antwart van juu, also dat gy und yk dar wol forwaret ane moghen sin.

Gode almechtich siit befolen tho ewigen tiiden.

Gescreven tho Wyborch, an des hilgen lichames awende.

Bi mi Kersten Niclisson ritter.

1. pladet] plader, Bunge l.l. 2. pladet] plades, Bunge l.l.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.