1421. 17. juni.


Mogens Båd, landstingshører i Skåne, m.fl. bevidner, at Folkvin, provst i Lund, med lavhævd forærer domkirken i Lund en gård i Norrvidinge.

Tekst efter A.

Tekst

Ffore allæ men thettæ breff see æller høræ kungøræ oc witnæ wi Magnus Baath landzthinges sakahørære j Scaane Laurens Achessøn kanek j Lund Pether soknæpræst j Norræhwitinge Nis Jeypssøn aff Skarolta awapn Jenis Petherssøn oc Beint Jenssøn raadmæn j Lund at vnder aar æffter wor herræ føthilsetimæ mcdxxj vpa sancta Botulps dagh j en gard j Norhwitinge som Pether Jenssøn vpa bodhe hoss waræ oc vpahørthæ at hetherligh man herræ Ffolqwin proest j Lund logleghæ waarthe then forde gaardh in til sancti Laurenzs kirkiæ meth laghæhæffets neffnd effther thy som loghboghen oc landzlogh vtwiser oc hanom var funnet oc sagt fore rættæ vppa Lunda landzthing / hwilken gaardh en bonde som hed Erlend Pauelssøn tha haffdhe jllæt vpa ♦

Oc van forde proest Folqwin oc warthe then forde gaardh loglighe som fore scriuet staar meth en ræt la[ghæ]hæffets[1] næffnd swosom waare xij otholbønder oc lagfastæ bønder hwilke som sworæ oc giorthæ æffther thy som forde Magnus Baath landzdomare thøm wisde oc berættæ at them meth rættæ æffther landzlogh burdhe at gøræ ♦

Thet wi saghæ hørdhe oc hoss waare witnæ wi her oc hwær stadh ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra presentibus sunt appensa ♦

Datum anno die et loco quibus supra ♦

1. la[ghæ]hæffets] grundet et hul i brevet kan de tre tegn ikke ses i sin helhed, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.