1421. 1. oktober. Sjællands landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om Sorø klosters ret til fiskeri i Isefjorden ud for Ejby fang.

Tekst efter Aa.

Tekst

1421. neste othensdagh nest æffter S. Michels dagh møtte for effterskreffne Herlugh[1] Nielsen ridder oc landsdomer i Siæland Steen Basse Knud Andersen aff Suanholm. Torben Jensen aff Ørsløff Laurens Fiand af Siærstæthe, Niels Jensen aff Sandby Alberth Henninghsen af Kinby: Jens Skyttæ aff Gødsløff, Hening Pariis Thorbern Pæthersen[2] aff Vucthorp[3] Jeyp Schriver aff Øtesthorp aff vapn Hans Brothersen oc Jens Nielsen ratmæn i Ringstathe etcetera pavæ siælensfaræ landsthing oc gich en skelligh neffnd at the bathe dhøm se guth till hiælpe oc alle hælghænæ oc bogh the paa holdæ ath abbethen aff Soræ haffde goth ræth at drave i den dræth som skiude oppavæ Egbysfangh i Walbursherret soo som Henrich Staurskov etcetera om trettede.

3. Vucthorp] vist fejl for Sørup (Vetterslev s., Ringsted h.), Aa.

Oversættelse

1421, den første onsdag efter Mikkelsdag, på Sjællands landsting, for de efterskrevne Herluf Nielsen, ridder og landsdommer på Sjælland, Sten Basse, Knud Andersen af Svanholm, Torben Jensen af Ørslev, Lars Fjend af Sigersted, Niels Jensen af Sandby, Albrecht Hemmingsen af Kyndby, Jens Skytte af Gørslev, Henning Paris, Torben Pedersen af Sørup, Jakob Skriver af Ottestrup, Hans Brodersen og Jens Nielsen, rådmænd i Ringsted osv., fremstod (troværdige mænd) og påtog sig den opgave at være et forstandigt nævn, idet de bad Gud og alle helgenerne hjælpe sig, og aflagde ed på bogen[A] på, at abbeden af Sorø havde god ret til at trække vod i det fiskeri ud for Ejby fang i Volborg herred, hvorom Henrik Staverskov osv. førte sag.

A. Dvs. bibelen..