1421. 14. oktober. [Landskrona]


Borkvard van Halle, borger i Landskrona, erklærer, at han skylder Jakob Nielsen, sognepræst sammesteds, tre lødige mark. Som sikkerhed pantsætter Borkvard van Halle sit hus i Landskrona med al tilligende jord til Jakob Nielsen.

Tekst efter Dipl. Dioec. Lund.

Tekst

Alle mæn thætte breff see æller høre helser iak Borquard wan Halle , byman ii Landzkrone, ewinnelighe met gwdh .

Thet skal allom witerligt ware, at iak bekænner mik skyldugh at ware hær Jacob Nielssøn sogneprest ii Landzkrone thre løthughe mark rethe pænninghe, swo dane som gille oc gefue ære, betale skulendes for jnnæn sancti Michels dagh nw næst komandes ær, for hwilke pænninge iak til pant sætter hanum meth hws, som iak nw ii boor, met all iordman, som iak ther til hafuer, liggendes sønnen næst sancti Iohannisse kirkegard til thet wæstre strædhe ii thet forde Landzkrone, met swo dant wilkor at then forde her Jacob skal foll makt hafue thet forne hws oc iord til legghe at lathe hwem han wil oc landgilde ther aff op at bære, oc hwat som han ther aff for landgilde opp bæær thet skal enkte regnæs ii howetpæninganæ, swo længe til thet hws oc iord wardhe loglighe igen løsde met mik eller mine arfwinge aff hanum eller hans arfwinge pa sancti Michels dagh, hwilken dagh alltidh skal ware løsninge timman oc engin anner thidh pa areth .

Item skal then forde her Iacob foll makt hafue thet forne hws oc iord til pant at sætiæ hwem han wil for swo mange pænninge, som iak hanum skyldugh ær, naar han thet wetherthorff, om iak thet ey tha siælff løse kan eller nagher pa mine weyne .

Item binder iak mik oc mine arfwinge til at frii oc frelsse then forde hær Iacob oc hans arfwinge thet forne hws oc iord for hwar manz tiltal, hinder oc gensigelse .

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis aliorum discretorum videlicet Mathie et Nicholai Laurencii civium in Landzkrone presentibus est appensum .

Datum anno domini mocdoxxio die beati Kalixti pape et martiris gloriosi .

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.