1421. 14. oktober. Lindholm


Hr. Jens (Andersen) Grim pantsætter til Eskild (Eskildsen) Falk 34 pund korn i Stora Harrie for 130 lødige mark i engelsk (dvs. i sterlinge). Godset havde Jens Grim fået med sin hustru Karine Madsdatter (Rud), og det var tidligere blevet pantsat til hr. Aksel Pedersen (Thott). Esge (Nielsen) Brok havde i sin tid indløst godset for den nævnte sum.

Tekst efter reg.

Tekst

g. Item it breff at her Jens Grim pantsetter Eskild Falck xxxiiij pund kornn i Herager magle for cxxx lødig marck vti engilske huilchet gods hand fing med sin husfrue Karine Matzdaater oc hand haffde tilforne pantsatt her Axell Pederssøn oc Eske Brock indløsde for forne sum pendinge / ♦

Datum Lindholm sancti Calixti dag / mcdxxj / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.