1421. 11. november. Rom


Pave Martin 5. bevilger en supplik af Nicolaus de Leis, kannik i Peterskirken i Rom, om at få provision på provstiet i Roskilde, som snart bliver ledigt ved den hidtidige indehaver Oluf Jakobsen (Knops) udnævnelse til biskop i Västerås, skønt han i forvejen har kanonikater og præbender i Peterskirken, og i kirkerne Santi Cosma e Damiano og Sant'Adriano i Rom og kantoriet i Lund; dog er han villig til at opgive kantoriet.

Tekst og arkivalske oplysninger efter APD l.l.

Tekst

Supplicat Nicolaus de Leis canonicus basilice principis apostolorum, quatenus sibi de prepositura Roskildensi, que dignitas electiva curata et principalis post pontificalem in eadem ecclesia existit [fructus 100 fl. auri de camera], vacante vel cum vacabit per munus consecrationis impendendum domino Olavo Jacobi electo Arosiensi ..., dignemini providere, non obstantibus canonicatibus et prebendis dicte ecclesie principis apostolorum, ss. Cosme et Damiani, s. Adriani de Urbe ac cantoria ecclesie Lundensis, quam paratus est dimittere, cum etc. [omnium fructus 125 fl.], dinoscitur obtinere.

Fiat. O.

Datum Rome 3. id. nov. anno 4.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.