1421. .


Tingsvidne om, at der ikke var andet skel mellem Edderup (Onsild herred) og Kastbjerg mark (Gjerlev herred) end herredsskellet.

Tekst efter reg.

Tekst

Thingswindtne att ther icke wor skiel, emellum Ebdrup och Kassbierg marck[1] . wden thett som wor heritzskiell ♦

1421. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.