1421.


Næstved Skt. Peder kloster mageskifter med Skt. Jørgens hospital i Åderup.

Tekst efter reg.

Tekst

Closter fik i maglag aff sanctæ Jørgens hospitall i Atherop een gard i Tywælsse giuer iii pund korn oc een gardzæde ♦ Item een gard i Kalby giuer i øræ korn oc sanctæ Jørgen fik igen iii garde i Atherop huer giuer i øræ korn ♦ Mcdxxi ♦

Oversættelse

Klosteret fik en gård i Tyvelse, som giver 3 pund korn, med en gårdsæde, og fremdeles en gård i Kalby, som giver 1 øre korn, i et mageskifte med skt. Jørgens hospital i Åderup. Herfor fik Skt. Jørgen 3 gårde igen, som hver giver 1 øre korn. 1421.