1422. 27. februar. Viborg


Lars Levenov, væbner, erkender at have modtaget Klarupgård med tilliggende gods i Gudumholm af biskop Lave (Glob) af Viborg at have i sin livstid og to år efter sin død for sin hustru, Inger Pedersdatter, mod en årlig afgift.

Tekst efter Dipl. Viberg.

Tekst

Las Levenov, væbner, bekjender at have annammet Klarupgaard med tilliggende gods i Guddingholm af biskop Lave i Viborg paa livstid, og to aar efter hans død for hans husfrue Inger Pedersdatter, mod aarlig afgift af 10 ørte korn, 4 ørte byg og 6 ørte rug, med en setting skjæppe og 14 skilling grot, gode landgangs penninge, inden midfaste hvert aar, samt mod at holde bispen fire nætter om vinteren med 16 brødre med øl og mad og (lige) saa mange heste at fodre, og om sommeren fire nætter med 16 brødre med øl og mad og lige saa mange heste at fodre med græs, samt mod at "forbygge" forne gods og ikke forurette nærværende godses hestestald(?).

Medbeseglet af Johannes Niclesøn proconsul Alburgensis og Andreas Jonsen ... ibid.

Wibergis. Feria sexta proxima post festum beati Matthiæ apostoli.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.