1422. 12. maj. Flensborg


Poul Felaxsen pantsætter en gård i Sörby i Vessige sogn i Halland til hr. Sven Sture, ridder, for otte lødige mark.

For sit retmæssige pant kan Sven Sture bruge gården efter sit eget ønske, indtil han får sine penge tilbage, og Poul Felaxsen forbyder, at nogen anden end Sven Sture eller dennes arvinger beskæftiger sig med den pågældende gård.

Hvis gården ikke bliver indløst på den nu næst kommende sankthansdag, skal den stå til den derefter kommende, og så år for år, indtil gården er blevet indløst.

Tekst efter A.

Tekst

Alla the mæn som thetta breff see eller høre helsar iak Paual Fælakssøn kærlika meth gudh ♦ Ok bekenis jak thet meth thetta mith oppith breff thet iak panthsæth haffuer ærlikom ok wælbirdoghom man her Swen Sture riddher mith goz som ær j gaardh ii Sudherby ii Hallandh ii Wæseghis sokn ligiandhe meth akir engh ok meth allom thil laghom ii watho ok thørro ner by ok fiærran æ huar thet hælsth liggher eller lighia kan fore vjjj lødugh marc redho pæningha sua danth mith[1] som ær ænghliske[2] ok hwithe lybiiske / thet han thet goz nithia ok bruka skal epther sin nittho ok wilia fore sith rettha panth / sua lenghe thil han sina pæningha ii geen faar / ♦ Ok ther skall ingthe aff slaas ii hwffwdh pæninghæna aff thet landhgille ther wp bærs aff ♦

Ok ær thet sua ath thet forda goz ey ii geen løsth wardher nw pa sancta Johannes dagh nativitatis som nw nesth komber tha skal thet staa thil then annan sancta Johannes dagh ther nesth epther komber ok sua aar fran aar thil thes han løsth wardher ♦

Ok forbiudher iak forde Paual nakar man ath beuara sik meth thet forda goz wthan forda her Suen eller hans arffua sua lenghe thil han sina pæningha ii geen faar aff mik eller aff mina arffwa ♦

Ok thil thes mere wisso ok bæthre foruaringh tha bedhis iak ærlika manna incighle som ær Thwe Gummassøn ok Jønis Henrikssøn wepnara meth mith egith incigle thil withnisbirdh ath hengia fore thetta breff ♦

Scriptum Flænsborgh anno domini mocdoxxjjo feria tercia proxima ante festum beati Erici regis et martiris ♦

1. danth mith] fejl for dan minth?; foran mith et bortraderet tegn (o?), A. 2. ænghliske] herefter et overstreget tegn (o?), A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.