1422. 3. juli. Søborg


Mads Havmester, som på en rejse ud af riget imod kongens forbud var blevet pågrebet på søen af Peder Oxes svende og derfor måtte betale bøder til Peder Oxe, forpligter sig til ikke at gøre krav gældende mod Peder Oxe eller nogen anden, der var med ved pågribelsen, og til ikke at fejde med dem.

Tekst efter A.

Tekst

[Allæ mæn] thetta breff se ællær høra helsær jech Maes Hafmesthær ♦ Kvngør jech allæ mæn nærwarandæ och [komm]askolandæs ath jæch och andræ mæn waræ vt farnæ aff kongæns land aff Danmark innan fforboth [meth war?][1] bat och war wæryæ ♦ I then sama resæ komæ Pæthær Oxsæs swena till i syøn och grypæ wos for t[hy wi][2] waræ vt ffarnæ i fforboth ♦ Ffor then sama forsymelsæ th<e>r[3] wi hathæ brothet a mot myn herra kongæn tha gaff jech Pæthær Oxsa lx lybske march meth goth wilya och obytwongæn vthan stok och vthan jarn ♦

Tæssæ for pæninga bybyndær jech mich till ath jech aldrygh will mana ællær mana lata ffor Pæthær Oxsæ ællær hans ærwinge ællær[4] nogor then ther meth war ath grypa wos ♦

Item byndær jech migh[5] och mynæ ærwingæ ath jech aldrygh[6] will ffeyda Pæthær Oxa ællær hans ærwingæ ællær nogon thæn ther meth war ath grypa wos ffor the pæninga ♦

Och star jech hanum them till ffor fføddæ och for vføddæ och for allæ mans æfthær talan ♦

<Till>[7] hwæs things skæll och withnæs byrdh hængær jech mit insiglæ ffor thetta breff och andræ godæ mæns svm ær hær Johan Godow ryddær och Hinrik Hawæ mæsthær byman i Køpmannæ haffn och Hans Ffyr byman ther sama stath ♦

Scriptum Syoburgh anno domini m cd viscesimo secundo crastino Processi et Marteriani[8]

1. [meth war?]] indledende streg i m kan ses. 2. t[hy wi]] t kan ikke ses i sin helhed, A. 3. th<e>r] abbreviatur glemt?. 4. ællær] ved rettelse, A. 5. migh] till herefter glemt?. 6. aldrygh] d rettet fra et g, A. 7. <Till>] glemt?, A. 8. Marteriani] fejl for Martiniani.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.