1422. 24. august.


Otte Pedersen sælger til hr. Holger Jensen (Urup) al den rettighed, han arvede i en gård i Södra Virestad efter sin bror, i hvilken gård samme hr. Holger boede.

Tekst efter registraturen.

Tekst

Otte Petterson sällier och uplåter wälborne her Holger Jonson all den rättigheet, han eftter sin broder ärftt i then gård her Holger thå inne bodt i Södra Wigerstade. Datum die Bartholomei den 24 augusti 1422.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.