1422. 1. oktober.


Cecile Esgesdatter, enke efter Tage Nielsen, ridder, skøder tre gårde i Fjallerslev og Tøving til Dueholm kloster.

Tekst efter Aa

Tekst

Omnibus et singulis, ad quorum noticiam presentes littere pervenerint Cecilia[1] Eysdatter relicta domini Thaconis Nicolai militis pie memorie sinceram[2] in domino caritatem ♦

Universi[3] presentes noverint et futuri me quedam bona mea videlicet[4] unam curiam in provincia Syndherherret in Morsø in parochia Opthorp in villa Fiældersløff in qua pronunc residet Nicolaus Skrødær cum quatuor talentis annone ad redditus uno jumento et quatuor pund annone holzkorn et duas curias in Nørherret in Morsø in parochia Galtorp in Thøwingh quarum unam quidam Paulus Swenonis[5] inhabitat cum uno jumento et dimidia lesta anone holzkorn et tantum annuatim ad redditus alteram vero pronunc inhabitat Johannes Pauli cum uno jumento et duobus talentis anone holzkorn et duobus ad redditus universa et singula bona prefata cum eorum pertinenciis mobilibus et immobilibus agris pratis piscaturis humidis et siccis nullis exceptis que dictis bonis ab antiquis temporibus attinebant domui hospitali sancti Johannis Jherosolymitani in Dwholm in Morsø annuisse contulisse et cum omni jure scotasse perpetue possidendam tali condicione mediante quod dicte domus preceptor sive provisor habitaculum necessarium in diebus meis constituat ac tribus vaccis quolibet anno me vivente pro me destinet nutrimentum ♦

Hoc[6] eciam addito quod post obitum meum qualibet septimana unam missam ob remedium anime mee et parentum meorum in ecclesia sancti Johannis ante altare beate Marie Magdalene ejusdem domus provisor perpetuis temporibus faciat[7] celebrari ♦

Idcirco me obligo et meos heredes dicta bona cum suis adjacenciis dicte domui appropriare et liberare ab impeticione heredum meorum et aliorum omnium quorumcunque ♦

In[8] cuius rei testimonium et evidenciam firmiorem sigillum meum una cum sigillis discretorum ac nobilium virorum domini Nicolai Strangonis militis Magni Magni et Magni Petri armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum[9] anno domini mcdxxii feria quinta post festum beati Michaelis archangeli ♦

2. sinceram] s gennemstr. m. rødt i Aa. 3. Universi] U gennemstr. m. rødt i Aa. 4. videlicet] Her begynder understregning m. rødt i Aa. 6. Hoc] Her begynder understregning m. rødt i Aa. 7. faciat] Her slutter understregning m. rødt i Aa. 8. In] Gennemstr. m. rødt i Aa. 9. Datum] D gennemstr. m. rødt i Aa.

Oversættelse

Cecilie Esgesdatter, enke efter hr. Tage Nielsen, ridder, from ihukommelse, til alle og enhver, til hvis kendskab dette brev kommer, oprigtig kærlighed i Herren.

Alle nulevende skal vide og de kommende, at jeg har bevilget, overdraget og skødet sankt Johannes i Jerusalems hospital i Dueholm på Mors mit gods, nemlig en gård i herredet Sønderherred på Mors i Ovtrup sogn i landsbyen Fjallerslev, i hvilken nu bor Niels Skrøder, med fire pund korn i ydelser, en hest og fire pund korn holdskorn, og to gårde i Nørreherred på Mors i Galtrup sogn i Tøving, hvoraf Poul Svendsen bebor den ene med en hest og en halv læst korn holdskorn og lige så meget årligt i ydelser, mens Jens Poulsen nu bebor den anden med en hest og to pund korn holdskorn og to i ydelser - alt og hvert af det førnævnte gods med deres tilliggender, løsøre og fast ejendom, agre, enge, fiskevande, vådt og tørt, intet undtaget, som fra gammel tid hørte til nævnte gods - med al ret til at besidde varigt; med den betingelse, at provisor eller præceptor for nævnte kloster skal stille den nødvendige bolig til rådighed for mig i mine levedage, og tre køer skal hvert år, jeg lever, være forplejning for mig; med den tilføjelse, at efter min død skal samme klosters provisor til evig tid hver uge lade en messe fejre foran den hellige Maria Magdalenes alter i sankt Johannes' kirke til frelse for min og mine forældres sjæle.

Derfor forpligter jeg mig og mine arvinger til at hjemle og fri nævnte kloster nævnte gods med dets tilliggender fra påkrav fra mine arvinger og alle andre, hvem de måtte være.

Til vidnesbyrd og fastere bevis for dette er mit segl hængt under dette brev tillige med segl tilhørende de gode og ædle mænd, hr. Niels Strangesen, ridder, Mogens Mogensen og Mogens Pedersen, væbnere.

Givet i det Herrens år 1422 torsdag efter ærkeenglen sankt Mikaels dag.