1422. 9. oktober.


Biskop Lave (af Viborg) mageskifter en gård i Fræer sogn til Niels Ovesen af Dragsgård mod en gård i Bælum sogn.

Tekst efter Aa.

Tekst

Anno 1424[1] giorde bisp Lauge en mageskifte med Niels Ovesøn af Drag, oc gaf biscopen hannem en gaard i <Freer>[2] sogn, som laae til et alter i Skjørping kircke for en gaard kaldet Gierholm liggendes i Belom sogn mageskiftbref[ven] hafde Niels Nielsøn af Nør Kongislof oc Niels Jensøn Skadeland forseilet. ♦

1. 1424] årstallet i ÆA er 1422. 2. <Freer>] navnet mangler i afskriften og er indsat efter ÆA.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.