[1422?]. 23. november.


David Saksesen pantsætter en gård i Tykær til biskop Ulrik (Stygge) af Århus.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Dauid Saxessen pante breff tiill biscop Øllrich paa en gaard vdj Tykier ♦

Datum mcdxxij die Clementis martyris et pontificis ♦

b):

Dauid Saxissenns pantte breff til bysschoff Vlrich paa en gaard vdj Tycker[1] , ♦

Daterit, mcdxxij ♦

1. Tycker] i reg. læses Rycker.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.