1422. [18.-24.?] december.


Kristoffer i Svenstrup erklærer at have fået en gård i Svenstrup i Malle sogn i pant for syv lødige mark af abbed Henrik og hele konventet i Vitskøl kloster. Hvis Kristoffer har nogle afgrøder på den pågældende ejendom, når den skal indløses, skal han beholde deres afkast.

Tekst efter A.

Tekst

[Allæ][1] mæn [thette] [bref][2] [sæ]r[3] heller høræ h[æl]ser[4] K[ristoffer] [5] [ii][6] [Swen]strop[7] ewinn[e]ligh[8] ♦ T[het][9] schal [allæ][10] wittæl[i]ct[11] w[æ]ræ[12] bathæ nw æræ och [æ]f[ter][13] [kom]æ[14] schulæ thet jegh / [wit]h[er]kinne[s][15] meg[h][16] [af][17] herræ Henrik abbet ii Withsch[øle][18] [c]loster[19] [oc]h[20] alt conwent ii thet [sam]æ[21] stet t[h]eræ[22] [...]dhægardhæ[23] hawæ pandæ [f]oræ[24] [si]w[25] lodæmark re[d]hæ[26] pen[ni]nghæ[27] som æræ[28] landgang[st][29] penninghæ h[wil]kæ[n][30] jordh sa som ær S[wen?]strop[31] [ii Malle ?][32] sogn l[i]ggændis[33] meth allæ sinæ t[e]læch[34] af aræld ♦

Meth sa dan wilkorth a[t][35] fyrst thessæ forthæ penninghæ [ær][36] redhæ och megh [ær][37] [an]dw[ar]t[het][38] [...][39] [thess]æ[40] penninghæ ii thet [for][t]hæ[41] closter . th[æ]ræ[42] wil jech takæ mi[n]æ[43] penninghæ och theræ godh[st][44] scal wæræ friit til thet forsagthæ closter foræ megh och for minæ arwingh ♦

Item h[a]wæ[45] jech noger [sæ]d[h][46] ii [th]en[47] iordh the tith jech schal løsæn tag[æ][48] tha schal jech byhal[d]æ[49] then f[rwct ?][50]

T[i]l[51] witnæsbyrth æ[r][52] mit inciil hæræ foræ hæ[n]get[53] [m]eth[54] and[ræ][55] [g]ot[h]æ[56] schell[i]gh[57] mæn theræ inciil Bo Tomesøn af Bry[ttor]p[58] .l.f[59] af Ørbæk ♦

G[iw]æn[60] efter war [h]erræ[61] ar mo [c]do[62] xx[ii][63] [?][64] th[en][65] [...][66] [d]agh[67] næst for[æ][68] j[w]æl[69]

1. [Allæ]] A usikker læsning, A; llæ suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 2. [bref]] b og f usikker læsning, A; re suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 3. [sæ]r] usikker læsning, A. 4. h[æl]ser] usikker læsning, A. 5. K[ristoffer] ] ri og er suppleret efter Gammeldanske Diplomer; stoff usikker læsning, A. 6. [ii]] usikker læsning, A. 7. [Swen]strop] usikker læsning, A. 8. ewinn[e]ligh] usikker læsning, A. 9. T[het]] usikker læsning, A. 10. [allæ]] all suppleret efter Gammeldanske Diplomer; æ usikker læsning, A. 11. wittæl[i]ct] usikker læsning, A. 12. w[æ]ræ] usikker læsning, A. 13. [æ]f[ter]] æ og t usikker læsning, A; er suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 14. [kom]æ] usikker læsning, A. 15. [wit]h[er]kinne[s]] usikker læsning, A. 16. meg[h]] usikker læsning, A. 17. [af]] a suppleret efter Gammeldanske Diplomer; f usikker læsning, A. 18. Withsch[øle]] ø og e er suppleret efter Gammeldanske Diplomer; l usikker læsning, A. 19. [c]loster] usikker læsning, A. 20. [oc]h] usikker læsning, A. 21. [sam]æ] usikker læsning, A. 22. t[h]eræ] usikker læsning, A. 23. [...]dhægardhæ] bridhæ-?. 24. [f]oræ] usikker læsning, A. 25. [si]w] usikker læsning, A. 26. re[d]hæ] usikker læsning, A. 27. pen[ni]nghæ] usikker læsning, A. 28. æræ] m. sen. hd., skrevet over oprindeligt nw æræ?. 29. landgang[st]] usikker læsning, A. 30. h[wil]kæ[n]] usikker læsning, A. 31. S[wen?]strop] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 32. [ii Malle ?]] ii Mall usikker læsning, A; e suppleret Gammeldanske Diplomer. 33. l[i]ggændis] usikker læsning, A. 34. t[e]læch] usikker læsning, A. 35. a[t]] usikker læsning, A. 36. [ær]] usikker læsning, A. 37. [ær]] usikker læsning, A. 38. [an]dw[ar]t[het]] an og et suppleret efter Gammeldanske Diplomer; ar og h usikker læsning, A. 39. [...]] plads til 7-8 tegn. 40. [thess]æ] usikker læsning, A. 41. [for][t]hæ] f og t usikker læsning, A; or suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 42. th[æ]ræ] usikker læsning, A. 43. mi[n]æ] usikker læsning, A. 44. godh[st]] usikker læsning, A. 45. h[a]wæ] usikker læsning, A. 46. [sæ]d[h]] usikker læsning, A. 47. [th]en] t usikker læsning, A; h suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 48. tag[æ]] ov. l. m. sen. hd.; usikker læsning, A. 49. byhal[d]æ] usikker læsning, A. 50. f[rwct ?]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 51. T[i]l] usikker læsning, A. 52. æ[r]] usikker læsning, A. 53. hæ[n]get] usikker læsning, A. 54. [m]eth] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 55. and[ræ]] usikker læsning, A. 56. [g]ot[h]æ] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 57. schell[i]gh] usikker læsning, A. 58. Bry[ttor]p] tt usikker læsning, A; or suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 59. .l.f] Elef? Jf. DgP I 224 og 609. 60. G[iw]æn] usikker læsning, A. 61. [h]erræ] usikker læsning, A. 62. [c]do] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 63. xx[ii]] usikker læsning, A. 64. [?]] ulæseligt, A. 65. th[en]] suppleret efter Gammeldanske Diplomer. 66. [...]] ulæseligt, A. 67. [d]agh] usikker læsning, A. 68. for[æ]] usikker læsning, A. 69. j[w]æl] usikker læsning, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.