1422.. Skåne landsting


Knut Jonsson (Tre Rosor) i Dätterstorp, væbner, erkender at skylde Niels Svendsen (Sparre af Skåne) i Ellinge, ridder, otte engelske nobler, som han skal betale tilbage på den næstkommende mortensdag. For denne sum penge pantsætter han ham sit gods i Blekinge, som han havde arvet efter sin morbror, med det vilkår at Niels Svendsen skal have fuldmagt at oppebære indtægterne fra det pågældende gods, indtil det indløses. Indtægterne skal ikke fraregnes i gældens hovedstol.

Tekst efter A.

Tekst

Alle mæn thette breff se eller høre helser iak Knut Ionssøn [1] ii Dætherstorp aff wapn ewinnelighe meth gwth oc kugiør at iak wetherkænner mik meth thette meth opne breff skuldugh at ware en wælboren man her Niels Swenssøn [2] ii Ællinge reddere aathe ængilske nobele meth foll wikt betale skulendes pa sancti Martens dagh nw næst komma skulendes / ♦

For hwilke nobele iak til pant[3] sætter hanum min gotz hiwlke iak ærfde æfther min mother father swo som ær Biergby[4] garth oc halffiærthe andre garthe liggende pa Gøø ii[5] Listerby sogn aff hwilke gotz x skaneske mark gifs hwart ar til landgilde meth all thesse gotz tilligelsse enkte wndan thaghet hwat som weth nafn kan næfnes ♦

Meth swo dant wilkor at forde her Niels Swenssøn skal foll makt hafue op at bære landgilde oc thiæneste oc hwat som aff the forne gotz gifs oc hwat han ther aff opp bær thet skal enkte regnes ii houeth pænningene swo lenge til the gotz warthe loglighe igen løsde aff fforde her Niels eller hans arfwinge meth mik eller mine arfwinge pa sancti Marthens dagh hwilken dagh all thid skal ware løsninge daghen oc enghin anner thid pa areth ♦

Item binder iak mik oc mine arfuinge til at frii oc hemle forde her Niels Swenssøn oc hans arfwinge the forne gotz swo længe til the warthe loglighe igen løsde som fore star skrefweth ♦

In cujus rei evidenciam sigillum meum una cum sigillis aliorum fidedignorum videlicet domini Johannis Pauli archidiaconi Lundensis et Magni Bath rectoris placiti generalis Skanie presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mcdxxsecundo ♦

1. Knut Ionssøn ] delvist understreget, A. 2. Niels Swenssøn ] understreget, A. 3. til pant] understreget, A. 4. Biergby] understreget, A. 5. pa Gøø ii] understreget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.