1422.. [Rostock]


Erklæring fra borgmestre og råd i Rostock om de nærmeste slægtninge til fru Beke (Albrektsdatter (Moltke)), enke efter Hans Reimersen.

Tekst efter reg.

Tekst

Ett breff borgemestere och raad aff Rostock haffue vdgiffuitt, om nogne som schulle were frw Bege Johann Remerssens neste forwantt : ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.