1422..


Hartvig Nielsen pantsætter biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde en gård i Tostenæs for ni lødige mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Hartuig Nielssen . haffuer pantsett bischop Jens en gaard j Torstenes for nj lødeℳ ♦

1422 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.