1422. .


Tingsvidne om en gård i Ørum (Bjerre herred).

Tekst efter reg.

Tekst

J pergamentis thingsuinde paa j gaard y Ørum ♦

Anno 1422. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.