1423. 17. januar.


Lars (Bentsen) Pig i Nørrehalland, væbner, overlader al rettighed, som han havde fået med sin hustrus mødrenearv og som bestod af en lod i Rossared og de godser som hr. Ebbe (Ågesen) Pig havde i Fjärås sogn i Nørrehalland, til Knud Knudsen (Båd af Halland), som er hr. Bent (Ebbesen) Pigs arving på sin hustrus vegne, og fru Cecilie (Jensdatter (Uf)) i Hardeberga, Peder Tuesen (Rani) og Henneke (Hartvigsen) Limbek, som er hr. Bent (Ebbesen) Pigs datters arvinger.

Tekst efter Gammeldanske Diplomer.

Tekst

Alle men som thette breff høre oc see helser iac Lasse Piig aff wapn bygindes i Norrehalland ewinnelighe meth gud ♦ Kennis iac meth thette mit opne breff mic hawe vplathit allen retheth oc bewising som iac fiic meth min hustru som henne rette møtherne ær oc rette arwe oc iac fic aff min hustru modher hustru Karine hvas siæl gud hawe meth opin breff som ær en looth i[1] Rosseryt oc the gothsin som hær Æbbe Piic haffde i Norrehalland i Fiærozsokn hetherligh man Knuth Knuthsøn som hær Benkz[2] Piigz arwe ær aff sini[3] hustru wegne oc frw Ceciliæ i Harebergh Per Tuwesøn Heneke Lembek som hær Bæknz Piigz dotter arwe æru hvas siæl gudh hawe vndin mic oc mine arwe oc vnde them oc therra arwe tiil ewineligh eign ♦

Oc tiil binder iac mic oc mine arwe them oc therre arwe thet forde gotz frii oc frelse vtin all gensighelsæ ♦

Oc quith oc frii later iac them for all[4] opbyrd tiil thenne dagh ♦

In cujus rei testimonium siggillum meum bonorum cum siggillis scilicet Sven Thoresøn armigeri domini Anberni plebani Fiæroz fit appensum ♦

Datum anno domini mo cdo xxoiiio dominica proxima post octauam epiphanie ♦

1. i] ov. l., Gammeldanske Diplomer. 3. sini] el. siin, Gammeldanske Diplomer. 4. all] them herefter slettet, Gammeldanske Diplomer.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.