1423. 22. marts.


Et pantebrev på seks gårde i Løve i Bryrup sogn, Tyrsting herred, til Øm kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

a):

Item et pante breff (.....) paa sex gaarde j Løffue / (.....) ♦

Thet ene datum mcdxxiijo feria 2a post dominicam passionis / (.....) ♦

b):

Pante breff paa 6 gaarde vdj Tørstingh herritt i Bryrup sogenn till Emcloster, ♦

Daterit 1418 (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.