1423. 24. marts.


Hr. Anders Jakobsen Lunge, ridder, overlader hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) af Tim, ridder, gods i Atterup, Bavelse sogn, Tybjerg herred, med alle breve, som han har derpå. Godset havde han fået i pant af sin svigermoder, fru Kristine (Bosdatter (Due)) i Veksø, og han havde indløst det fra Jens Gyrstinge, landsdommer på Sjælland.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thet[te][1] breff s[e][2] æller høre helser jach Anders Je[e]pssøn[3] Lunge ther riddere ær kerlich meth guth ♦ Och kungør j[e]gh[4] allæ nerwerende och kommeskulle[n]de[5] at iegh w[e]therkenner[6] megh meth thette myt apne breff at hafue vnt och vplat welboren man och ærli[c]h[7] her Erik Nielssøn aff Tiim riddere och hans arwinge thet go[t]z[8] i Attrup som j Baghelsogn i Thythberghæret[9] hwilket jegh [t]il [pant] f[ik][10] aff myn hwsfrwe modher frwe [K]irstine[11] j Vixø och iegh inløsde aff Ien[s Gyrstin]ge [12] ther laa[n]tz[13] domer war meth all breff[a] och rætteheet som jegh ther pa hafuer ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis virorum nobilium videlicet domini Herlaui Nielssøn [militis][14] auditoris placiti generalis domini Jacobi Lunge militis et Olaui Lunge armigeri presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mocdoxxiii feria quarta proxima post festum sancti Benedicti abbatis ♦

1. thet[te]] utydeligt, A. 2. s[e]] utydeligt, A. 3. Je[e]pssøn] utydeligt, A. 4. j[e]gh] utydeligt, A. 5. kommeskulle[n]de] utydeligt, A. 6. w[e]therkenner] utydeligt, A. 7. ærli[c]h] utydeligt, A. 8. go[t]z] utydeligt, A. 9. Thythberghæret] ligger herefter glemt, A. 10. [t]il [pant] f[ik]] utydeligt, A. 11. [K]irstine] utydeligt, A. 12. Ien[s Gyrstin]ge ] utydeligt, A. 13. laa[n]tz] utydeligt, A. 14. [militis]] utydeligt, A.
a. breff] DD 1416. 25. nov., nr. 14161125001, jf. også DD 1410. 17. nov., nr. 14101117001 og DD 1416. 5. maj, nr. 14160505001.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.