1423. 5. april. Sallingsyssels ting


Vidisse af Sallingsyssels ting om Jens (eller Niels) (Larsen) Bratse (Saltensee af Lindes) pantsættelse af Næsbækgård og Næsbæk mølle til Viborg bispestol.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item en vidisse vdgiffuit aff byting i Saling ludindis at Iens Brass haffuer pantset till Viborg bispdom Nesbeck gard och mølle ♦

Datum mcdxxiij feria secunda pasce ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.