1423. [17.-21. maj].


Brødrene Jens Olafsen og Henning van der Osten samt Olaf Grubbe af Spanager, arvinger efter Erik Jakobsen, overlader til Maribo kloster alt det gods i Horns herred, som Erik Jakobsen havde haft og testamenteret til Maribo kloster for sit hvilested.

Tekst efter Aa.

Tekst

Allæ mæn thet[tæ][1] breff see æ[l]ler[2] hør[æ][3] l[æ]s[æ]t[4] heelsæ wi Jens Ol[o]ffssøn[5] ok Henning van der Osten brødræ . ok Oloff Grubb[e] [6] aff Spangagheræ aff wapn ewinneligh[e][7] meth [guth][8] ♦ [Oc kungøre][9] [wi][10] thet allæ mæn swo wæl the nærwærendes ære som kommesch[u]læ[11] at wi Eric Jeipssøns ræ[t]æ[12] arffuing[æ][13] [wedherkænnes] meth thettæ wort opne breff op at haffue ladhet Mariebo closter alt thet go[e]tz[14] i Liungorp i Hornsheret som forde [Eric][15] [...] all [ræt]icheet[16] fryt ok wbeworet . hwilket then forde Eric Jeipssøn gaff forde closter i sit testament for s[yn][17] [lægherst?]æth[18]

Thet vnnæ wi gernæ ok stadfæstæ meth thettæ wort opnæ breff ♦

In cujus rei testimonium sigilla nostra una cum sigillis [honorabilium][19] virorum videlicet domini Johannis Lagonis et domini Effrardi canonicorum Roskildensium presentibus sunt appensa ♦

Datum anno domini m cd xxter[cio][20] [...] f[eria][21] ante festum pentecostes ♦

1. thet[tæ]] utydeligt, Aa. 2. æ[l]ler] utydeligt, Aa. 3. hør[æ]] utydeligt, Aa. 4. l[æ]s[æ]t] utydeligt, Aa. 6. Oloff Grubb[e] ] utydeligt, Aa. 7. ewinneligh[e]] utydeligt, Aa. 8. [guth]] utydeligt, Aa. 9. [Oc kungøre]] k og gøre kan delvist ses, Aa. 10. [wi]] utydeligt, Aa. 11. kommesch[u]læ] utydeligt, Aa. 12. ræ[t]æ] utydeligt, Aa. 13. arffuing[æ]] utydeligt, Aa. 14. go[e]tz] utydeligt, Aa. 15. [Eric]] utydeligt, Aa. 16. [ræt]icheet] utydeligt, Aa. 17. s[yn]] utydeligt, Aa. 18. [lægherst?]æth] æ(2) utydeligt, Aa; jf. lægersted Rep. nr. 6475. 19. [honorabilium]] ho utydeligt, Aa. 20. xxter[cio]] udvisket, Aa. 21. f[eria]] utydeligt, Aa.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.