1423. 17. juni.


Morten Jensen (Gyrstinge) af Kragerup, ridder, erklærer, at han af Evert (Johansen) og Matthias (Johansen) Moltke (til Bavelse) i hvide engelske har modtaget 200 lybske mark af den pantesum på 700 mark, for hvilken han har hovedgården Krenkerup i pant.

Tekst efter reg.

Tekst

A. Eth breff att her Morthenn Jennsøn rider y Kragerup kendis att haffue opboritt ii c libske marck y huide engelske oc Effuertt Mølltick oc Mattis Møltick aff Bauilsse aff di viic marck hand haffuer thieris gaard Krenckerup med sinn tilliggelsse y pant for / ♦

Datum sancti Bottils dag mcdxxiii / ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.