1423. 15. september. Ny Stettin


Højmesteren Paul von Rusdorffs garanti for en ny traktattekst forsynet med hans store segl.

Tekst efter A

Tekst

Wir bruder Pauel von Rusdorff . homeister Dutsches ordens , thun wissentlich vmb den vorbunth vnd czusasze den wir vnd der gebitiger in Lyfflant vnd andere vnsers ordens gebitgere mit deme allerdurchluchsten forsten vnseern gnedigem herren hern Erich koninge czu Denenmarken etcetera vnd den irluchten forsten vnsern herren hern Otton Casymyr Wartslaff Barnym vnd Boguslaff . czu Stetyn vnd Pomern herczogen etcetera . nv getan vnd mit vnsern cleynen ingesegelen besegelt haben . als die brife darobir gegeben wol clerlichin vsweisen ♦

Denselben vorbunt vnd czusasze gelouben wir in guten truwen yo bynnen eynem jore vnd tage von gebunge desses brifes nehestfolgende mit vnsern grosten ingesegelen vorsegelnde / czu bestetigen vnd czu vornuwen vnd ouch mit vnser gebitigere / ingesegelen die do czu geczugnisse . mete besegeln sollen . ♦

Geschege abir des nicht das Got vorbiete . von redlicher sache vnd hindernisse wegen so sollen die brife die nv gegeben seyn yo bey voller macht bleiben bynnen dessem jore vnd dornoch vordan so lange die anderen brife . mit vnsern grosten vnd der anderen vnsers ordens . gebitigere ingesegeln volczogen werden ♦

Des czu merer sicherheit haben wir bruder Pauel homeister / vorbenumpt vnser ingesegel an dessen briff lassen hengen / der gegeben ist / czu Nuwen Stetyn . in den jaren des Herren dusent vierhundert in dem drey vnd czwenczigsten jare am achten tage natiuitatis Marie, der achtbaren jungfrauwen ♦

Oversættelse

Vi broder Paul von Rusdorff, højmester for Den tyske Orden, gør vitterligt med hensyn til det forbund og den aftale, som vi og ordensmesteren i Livland og vor ordens andre herrer med den allerhøjeste fyrste, vor nådige herre, hr. Erik, konge af Danmark etc. og de strålende fyrster, vore herrer hr. Otto Kasimir, Vartslav, Barnim og Bugislav hertuger af Stettin og Pommern etc. nu har indgået og beseglet med vore små segl, som brevene, der er givet derom visselig klart udviser.

Samme forbund og aftale lover vi i god troskab inden for år og dag fra udstedelsen af dette brev, næstfølgende at forsegle med vore største segl, at bekræfte og forny og også med vore herrers segl, som til vidnesbyrd også skal medbesegle det.

Men sker det ikke, hvad Gud forbyde, på grund af en redelig sag og forhindring, så skal de breve, der nu er givet, blive ved fuld gyldighed inden for dette år og fremover, så længe [indtil] de andre breve er forsynet med vort største og de andre herrer i vor ordens segl.

Til yderligere sikkerhed derfor har vi broder Paul, førnævnte højmester, ladet vort segl hænge på dette brev, som er givet i Ny-Stettin i det Herrens år 1400 i det 23. år på ottendedagen for den agtværdige jomfru Marias fødsel.