1423..


Jens Vendelbo overdrager hr. Erik Nielsen (Gyldenstierne) af Tim alt sit gods i Rom (Albæk sogn, Dronninglund herred), der var pantsat til Niels Jensen i Rom og dennes sønner.

Tekst efter reg.

Tekst

Jenns Wendelboes breff, att hand vplader her Erich Nilssen aff Tiim ald hans gotz j Roum som war panttsatt Nils Jenssen j Roum och hans sønner, dog hand thet sielff schall indløsse och siiden for eyendomme beholde : ♦

1423. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.