1423. .


Arvingerne efter Karl Nielsen (Griis af Slagelse) giver en tredjedel af Årslev mølle og en gård i Holmstrup til Antvorskov kloster.

Tekst efter reg.

Tekst

Tridie deelenn i samme mølle med enn gaardt i Holstrup gaff Karll Nielssenns arffuinger till Anndtuorschouff closter, och haffde closterit sielff thilfornn fierde partenn[a] vdj forne mølle, ♦

1423, ♦

a. fierde partenn] Se DD 4.VII.186.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.