1423..


Anders Nielsen lejer Antvorskov klosters hovedgård i Store Fuglede mod en årlig afgift på syv pund korn og en lødig mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Annders Nielssønn wederkiennder sig i leie at haffue annamit, closters hoffuidtgaardt i Fullede, for 7. pund korn och enn lødeℳ aarlige affgifft ♦

1423, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.