1423..


Cecilie Pedersdatter, enke efter Niels Drage, mageskifter med Antvorskov kloster en gård i Næsby ved Stranden (Kirke Stillinge sogn, Slagelse herred) mod en gård i Egerup i Alsted herred (senere: Ringsted herred).

Tekst efter reg.

Tekst

Cecilia Pederssdatter Niels Dragis effterleffuersche, affhennder till closterit enn gaardt i Nesby wed stranden, och fick hun igienn aff closterit enn gaard vdj Egerop i Alsted herrit ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.