1423..


Hr. Aksel Andersen (Mule af Kjærstrup) giver hr. Sten (Tygesen) Basse fuldmagt til at indløse sit pantsatte gods.

Tekst efter reg.

Tekst

Herr Axell Annderssønn ridder gaff her Steen Basse sinn fuldmacht att motte indløsse, aldt sit wdsette jordegoedz thill sig och sinne arffuinger, ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.