1423..


Hr. Sten (Tygesen) Basse tilbyder hr. Bjørn Olufsen (Bjørn) indløsning af det fynske gods, som denne havde i pant af hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)).

Tekst efter reg.

Tekst

Her Steen Basse tilbiuder her Biørn Ollssønn løssenn, och opbød guld och pendinge paa alt thet goedz som her Biørn haffde i pant aff her Axell Anderssønn , som whar Rosendrop Jersøre, Hødrop, Rastrop, Herløff, Claskou och enn gaardt vdj Ladby ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.