1423. .


Jens Larsen skøder på vegne af Peder Madsen og dennes arvinger den vestre halvdel af en gård i Kalstedgade (nu: Slotsgade) ved Lovbæk (nu: Skidenrende) i Slagelse til Oluf Jensen, kirkeværge ved Skt. Nikolaj.

Tekst efter reg.

Tekst

Jens Lauritzen paa Per Madtzons wegne och hanns arffuingers loed, skiøtte Olluff Jensøn kircke werger till sankt Nicolaj thend westre halffdeell i enn gaard liggendiss paa Kalstede gade hoess Loubeckenn ♦

1423 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.