1423.


Niels (Pedersen) Griis havde gods i leje af Næstved Skt. Peder kloster, til hvem han oplader al sin rettighed til godset.

Tekst efter reg.

Tekst

Niels Griss forscrefne Jeppes brodersøn haffde forscrefne gotz[a] i leye aff closter oc gaff ther aff iiii pund oc oplader tiil closter all sin rettighed i forscrefne gotz oc garde ♦ Mcdxxiii ♦

a. forscrefne gotz] Dipl. Dan. 1422, 14221018001 .

Oversættelse

Niels Griis, førskrevne Jakobs brodersøn havde førskrevne gods i leje af klosteret og gav 4 pund deraf og oplader al sin rettighed i førskrevne gods og gårde. 1423.