1424. 6. januar. Kalundborg


Tingsvidne af Ars herredsting om, at Poul Brandsen, bymand i Kalundborg, skødede og gav en gård i Asmindrup til Skt. Gertruds alter i Kalundborg Kirke.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff see och høræ læset helser Lassæ Brodæ faghet pa Arshærret thing Jens Pæthersøn awapn j Forsingæ Jens Frendæssøn borgæmæster j Calundborg Iacop Glashaghen byman j sammæ stat Jens Orm j Ørstørp Truwæt j Andas oc Anders Brodæ j Thumørp euinnæligæ meth guth ♦

Kungøre wy alle men nerwærinde oc til komænde at æfther wars herre aar tusende firæhundræde oc thyugæ pa thet fiærde aar then thorsdaug næst æfther tholfftæ daug æfther jwl tha war en hederlig man oc ærlig Powæl Brandssøn byman i Calundborg pa Arshærret thing oc gaff och skøttæ en gard som giffuer j pund skøld[1] som ligger j Asmundørp pa then syndræ gade j Arshæret huilkæn Ieyp Rode i bode til sanctæ Gertrud altære j Calundborgz kirkæ til euinnæligæ eghæ meth all sin til ligilse som ær agher oc ængh skogh oc mark wath oc thyurt æyntæ wntaghet meth swo dant wilkor at han j leyæ haffuer alt thet gots som sanctæ Gertrud altære nw haffuer j Assmundørp foræ j pund korn j sine liifdaghe oc Cristine hans husfrw meth hanom oc nar han oc Cristine hans husfrw aff gangæ tha scal alt thet forde gots fry oc wbewaret ligge til forde sanctæ Gertrud altære euinnæligæ ♦

Thettæ hørde wy oc saghæ oc thet witne wy meth thettæ wort opne breff ♦

Giffuet j Calundborg daug oc aar som foræ ær saugt etcetera ♦

1. skøld] el. skølde, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.