1424. 28. januar.


Skødebrev udstedt af fru Bodil, enke efter Arild Kræmmer i Odense, på en gård i Odense, som tidligere beboedes af hr. Poul Aske.

Tekst efter ÆA l.l.

Tekst

22. Item etth sckødebreff aff enn encke her wthi Otthens kallendis Bodell Ariill Kremers eptherleffuerscke paa en gaardth liiggendis her wthi Otthens, szom her Poffuell Ascke i bode.

Wdgiiffuitth wnder Gudtz aar 1424 fredagenn nesth fore kyndermysze dagh.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.