1424. 21. marts.


Brødrene Peder og Arvid Åstredsen, væbnere, har overdraget deres søstersøn, Niels Esbernsen, hans mødrenearv, nemlig en gård i Brönnestad. Et vilkår af overdragelsen er, at hvis Niels Esbernsen vil afhænde gården, skal han først tilbyde den til sine morbrødre.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breff se ællæ høræ helsæ wi Pæther Ostrædhsøn och Arwidh Ostrædhsøn awapen bathe brøther ewinnæleghæ meth war herræ ♦

Cwngøræ wi thet allum swa wel kommæskwlændæs som nærwærendæs at wi hawæ wnt och wplatit Nis Esbæærnsøn war kæræ søster søn thennæ nærwærendæs breffwisære een gardh liggindæs i Brwnæstadhæ i Claustorpæ sogn i Wæmyndæ høghz herret til ewinnælikæ æghæ for sit mødhernæ hwilkæn gardh Pæther Fughæl jnnæn boor ♦

Meth thølikt wilkoor[1] / ær thet swa at then sammæ forsawde Nis Æsbæærnsøn skal i nagræ made then forsaude gardh affhendæ tha skal han oos[2] aldræ først til bydhæ ♦

Ther meth til binde wi oos och waræ arwingæ meth[3] wart opnæ breff then forsaude Nis Æsbernsøn och hans arwingæ then forsaude gardh frij och hemlæ och orgrant at gøræ til ewinnelekæ æghæ swa som fare ær saght ♦

Til allæ thessæ stykkæs widnæ byrdh hengæ wi wor insiglæ for thettæ breff meth godhæ mænz insiglæ som ær her[4] abbwt Aaghæ jnnæn Øwithæ closter Nis Bing Ingwar Strongæssøn / Pæther Ysacssøn

Giwædh effther war herræs byrdh thwsændæ aar firæ hwndrædhæ / tiwæ aar och paa thet fiærdhæ paa sancti Benedicti dagh abbatis et confessoris ♦

1. wilkoor] Herefter muligvis glemt at. 2. oos] Herefter muligvis glemt then el. lign. pronomen for gardh. 3. meth] Herefter muligvis glemt thettæ. 4. her] indføjet, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.