1424. 26. april.


Bo (Kristiansen) Høg og Anders Frøst (Høg) erklærer, at de har foretaget et skifte med deres broder Lave Rød (Høg) efter deres far Kristian Høg, således at Lave Rød får flg. gods: gården Tandrup, en fæstegård i Bedsted, hvor Jes Degn bor, en øde fæstegård i Spangsbjerg og et gods i Hørdum, hvor Anders Nielsen bor.

Bo Høg og Anders Frøst får til gengæld det gods, som deres åbne breve udviser, og de tre brødre lader hinanden kvit.

Tekst efter A.

Tekst

Allæ mæn thettæ breeff see æller høræ sændæ wi Boo Høgh et[1] Andærs Frøst ewinnæligh hielsæn meth waræ herræ ♦

Oc kungiørindæ allæ mænd at vndær wars hærræ aar m cd xxiiij apo thæn wothæns dagh j paaschæ wgæ thæ sadæ wj øwær eth winligh scyft meth thennæ nærwærindæ breffør Lawæ Røth war kære brother om goæz wos apa komæn ær æftær wars fathærs døth Kræstiærn Høgh til arwf hwæs siæl gwth hawæ ♦

J swodan madæ at forde Lawæ Røth scal hawæ Tandrop gaard ♦

Item eth lanbo sædæ j Bilzstet j hwilkæ Jæssæ Diækæn nv j boær ♦

Item eth ødhæ lanbo sædæ j Spangbiærgh[2]

Item j Hyrdhom eth goæs Andærs Niælssøn apo boær ♦

Meth alt thet foærnæfndæ gaard oc goæzsæs til lythæls agær oc ængh woæth oc thyrth jntæ vndæn tagæn scal for Lawæ Røth hawæ j sin deld til ewinnæligh eyæls j mod goæz thære forde Boo Høgh oc Anders Frøst fingæ til thære deld hwær thære j sind stæt som thære opæn brewæ vdwisær thæ thæræ ær giørdhæ aponæ ♦

Item ladæ wj hwær annæn quith oc aldelæs aarsagæ fore alt thet goæs oc scyft wj j mællom wos hawæ ællær hawæ haft til thænnæ dagh ♦

Til hwes winnæsbyrd wj wart jngcelgh meth andræ gothæ mænz jngcegl som ær herræ Pæther af Wisby præst oc Jæssæ Nist wæbnær thære fore thettæ breff ær hænd ♦

Giwet aar dagh[3] som fore ær scræwan ♦

1. et] Her står den tironiske note, der betegner det latinske et (= og), A. 3. dagh] Herefter slettet oc, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.