1424. 30. april.


Tekst efter A.

Tekst

Allæ men thette breff høre eller see hilser jac Hans Spoldener awapn ewinnelighæ met gwdh ♦

Thet skal allæ men witherlikh ware nerwerendes ok kommeskulendes at jac witherkennis mik met thette mith opnæ breff at hawæ en welborin man thenne brefforrer her Niels Suenssøn j Ellingæ riddere eth breff[a] som jac hawer po en gardh som ligger j Østra Thorløsæ j Othensheret met al then forde gordzs tilliggilsæ at hawæ opladith met al ret ok wilkor som min breff wtuisæ huilkin gord jac fik til pant off Hinrik Jenssøn awapn ♦

Item lader jac hanum op al then rettikheth som jac til hanum for thy at han then forde gordh til pant haffte sath j viij aar han eig j gen kunne løsæ ok jac ombar al min opbørelsæ off then forde gordh for hans wanhimmil ♦

Item binder jac mik til ok minæ arwingæ at fri forde her Niels Suenssøn ok hans arwingæ forde pant ok breff for huer manzs tiltal ♦

In cujus rei testimonium sigillum meum una cum sigillis bonorum virorum videlicet Johanni<s> [1] Stigssøns de Nes Erici Nicholai de Kattisnabæ et Johanni<s> [2] Haquini de Strø armigerorum presentibus est appensum ♦

Datum anno domini mo cdxxiiii dominica quasi modo geniti ♦

Oversættelse

Alle mænd, der hører eller ser dette brev, hilser jeg Hans Spoldener, væbner, evindelig med Gud.

Det skal være vitterligt for alle nulevende og kommende mænd, at jeg med dette mit åbne brev vedkender mig at have opladt velbåren mand, denne brevviser, hr. Niels Svendsen i Ellinge, ridder, et brev, som jeg har på en gård, der ligger i Östra Torrlösa i Onsjö herred, med al den førnævnte gårds tilliggende, med al ret og de vilkår, som mit brev indeholder; hvilken gård jeg fik i pant af Henrik Jensen, væbner.

Ligeledes oplader jeg ham alle krav, som jeg har til ham, fordi han havde pantsat den førnævnte gård i 8 år, og han kunne ikke genindløse den, og jeg mistede al min oppebørsel af den førnævnte gård pga. hans mangelfulde hjemling.

Ligeledes forpligter jeg mig og mine arvinger til at fritage førnævnte hr. Niels Svendsen og hans arvinger det førnævnte pant og brev for påkrav fra enhver.

Til vidnesbyrd om dette er mit segl hængt ved dette brev sammen med segl tilhørende de gode mænd, nemlig Jens Stigsen af Näs, Erik Nielsen af Kattisnabbe og Jens Hågensen af Strö, væbnere.

Givet i det Herrens år 1424, på søndagen quasi modo geniti.