1424. 24. juli. Køge byting


Niels Slippe, borger i Køge, lader på sine vegne Lars Brun, borger sammesteds, på Køge byting skøde den gård, som han og hans hustru Kristine i 1412 havde solgt til Sorø kloster, til munken hr. Peder på klosterets vegne.

Tekst efter Sorø Gavebog.

Tekst

Resignavit autem eandem curiam predictus Nicolaus et scotavit in placito civium Køghe per manum Laurencii Brwn civis ibidem domino Petro Haffnensi monacho[1] ex parte monasterii in possessionem perpetuam anno domini 1424 feria secunda post diem beate Marie Magdalene ♦

1. monacho] tilføjet over linjen, ms.

Oversættelse

Førnævnte Niels gav dog afkald på denne gård og skødede den på Køge byting ved køgeborgeren Lars Bruns hånd til hr. Peder fra København, munk, på klosterets vegne, til evig besiddelse, i det Herrens år 1424, mandag efter den hellige Maria Magdalenes dag