1424. 21. november .


Tingsvidne af Gjern herredsting vedrørende gods skødet til Jens Gødsen af Mollerup.

Tekst

Vi Pæther Thordszen af Farthu, herredsfoged i Giernd herred, Andærs provst af Twilom kloster, Pæther Andærsszen præst og kannik sammesteds, Mats Guthmyndsen af Jærnvith, Jens Magenszen af Wolby, Pæther Rolby og Jens Folby af Moldorp saa paa Giernd herreds thing tirsdag for Clemens dag, at Jens Gøødsen af Moldorp fik et thingsvidne af 8 dannemænd: Knud Willomszen , Poul Dyægæn af Skalndorp, Jens Pætherszen af Moldorp, Jes Pætherszen sammesteds, Jes Laurændsen af Moldorp, Lawy Poulszen , Pæther Jensszen af Skældorp og Jens Pætherszen af Alyngh, hvilke vidnede, at Andærs Jensszen af Syøbally og Gythæ Popæs og Osæ Frædricksæ og Mættæ Ræket af Randærs lovbød deres gods i Moldorp og siden skødte det til Jens Gøødsen og kendtes deri fuldt værd at have oppebaaret af samme.

Sigilla nostra.

Datum etcetera.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.