1424..


Jomfru Margrete Pedersdatter skøder en gård i Østergade uden for Pjenteport til Sankt Knuds kloster i Odense.

Tekst efter reg. l.l.

Tekst

Item breff paa enn gaardt y Østhergaade wden Pienttheportth, szom Niels Bøcker nu i bor, huilcken gaardt szom jomffrwe Margrete Perszdatther gaff till sanchti Knutz closther.

Wdtgiffuiitth wnder Gudtz aar 1424.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.