1424.. Viborg landsting


Tingsvidne af Viborg landsting om, at Eskil Jakobsen (Basse af Tjele) underrettede (Niels Stigsen (Munk)) Mus i Brusgård, da han søgte lovlig hævd på besiddelsen af sit gods i Fastrup.

Tekst efter reg.

Tekst

Landtzthings windne att Eskild Jepssen[1] ssende Muss j Brussgaard bud naar hand wille indwore hans godtz Farstrup med laugheffd ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.