1424..


Tingsvidne om, at nogle ejendomme i Biskopsløkke har tilhørt Roskilde bispestol og betalt afgifter til Rollerupgård.

Tekst efter reg.

Tekst

Tingwintne att nogne jorder j Biscops lycke haffuer liggitt till bispdommitt, och skattitt och schyllett till Rollerupgard. ♦

1424. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.