1424.. [Sjællands] landsting


Tingsvidne af Sjællands landsting om, at Antvorskov kloster har samme fiskerettigheder i Næsby Bredning som enhver anden lodsejer.

Tekst efter reg.

Tekst

Lanndtztings widne, at closter haffuer saa god ret at lade fische i Nessby bredning som nogen aandenn lodtz eyere, formedelst closters agger och eig (!) schiuder der paa beggj sider, ♦

1424, ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.