1424..


Hr. Aksel Andersen (Mule (af Kjærstrup)) pantsætter hr. Bjørn (Olufsen (Bjørn)) alt sit gods i Åsum herred og Bjerge herred for 300 mark.

Tekst efter reg.

Tekst

Her Axell Annderssøn wor her Biørnn skyldig iijct mark och ther fore pandtsatte hannem alt sit goedz vdj Aasumherrit och Bierge herridt. ♦

1424 ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.