1424.


Et brev af Henrik Ottesen om tre gårde i Tårs.

Tekst efter reg. (1556)

Tekst

Eth latinsk Heennrich Ottszønns[1] breff paa iij gaarde y Thaars[2] : ♦

Aar etcetera Mcdxxiiij[3]

1. Heennrich Ottszønns] Hendrich Ottszøns reg. (1573). 2. Thaars] Thois reg. (1573). 3. Mcdxxiiij] 1424 reg. (1573), 2 næsten dækket af en blækklat.

Oversættelse

Et brev på latin af Henrik Ottesen på 3 gårde i Tårs.

År osv. 1424.