1424. - 1428..


Hartvig Nielsen skøder gods til biskop Jens (Andersen (Lodehat)) af Roskilde.

Tekst efter reg.

Tekst

Hartuig Nielssens skiødebreff, paa noggitt godtz hand solde bisp Jens j Roskilde ♦

1407 (!) ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.